Telepatikus önvédelmi technikák I.


(Energia & rezonancia & védelem)
2019-09-20Telepatikus önvédelmi technikák I.

(Choa Kok Sui Mester:Telepatikus önvédelem)

 

 

Mit jelent a telepatikus önvédelem?

 


A telepatikus önvédelem tudománya és művészete arról szól, hogyan védhetjük meg magunkat a szándékos és nem szándékos telepatikus támadások ellen. 

 

Az alábbi területeken alkalmazható:

1. Önmagunk megvédésére a negatív gondolatentitásokkal szemben.

2. Önmagunk megvédésére a szennyezett, egészségtelen telepatikus sugárzó mezőkkel szemben.

3. A negatív gondolatok vagy energiák – például düh vagy stressz – elnyelésére és eltávolítására otthon és a munkahelyen.

4. A negatív gondolatok vagy energiák fizikai lebontására egy adott helyen.

 

 

A különböző finomtestek és aurák

 

A telepatikus önvédelem mechanizmusának megértéséhez fontos, hogy megismerjük az emberi aurát. Mit nevezünk aurának? 

Az aura olyan energiamező, amely körbeveszi a testet. Az ősi tanítások szerint többféle auratípus van, a finom testek különböző típusaitól függően.

1. Először is van a fizikai test.

2. A fizikai testet, egy energiatest veszi körül, amelyet étertestnek nevezünk. Ez az energiatest áthatja a fizikai testet. Az étertest a fizikai test vitalizálásának és energiával való feltöltésének az eszköze, egyben annak mintázata, és az úgynevezett éterikus aurával rendelkezik.

3. Az éterikus aurát, egy emocionális (érzelmi) vagy más néven asztráltest veszi körbe. Amikor a fizikai test meghal, a lélek az asztráltestben él tovább. Az asztráltest finomabb, mint az étertest.

4. Az asztráltestet, a mentális test veszi körbe. Ez az elme, az intellektus eszköze. Finomabb, mint az asztráltest, és egy ún. mentális aurával rendelkezik.

Vannak más finomtestek is, de mi most csak ezzel a néggyel foglalkozunk.

 

A főcsakrák


A csakrák energiaközpontok, olyanok, mint az erőművek, fizikai és pszichológiai funkcióik vannak.

1. Az alapcsakra befolyásolja a fizikai és étertestet. A túlélés és az önfenntartás központja.

2. A szexcsakra a szaporodás központja.

3. A köldökcsakra a tudásösztön központja.

4. A meng mein csakra megkönnyíti az energia eljutását az alapcsakrából a test többi részéhez.

5. A lépcsakra fizikailag és pszichológiailag befolyásolja az illető pránaenergia-szintjét.

6. A solar plexus csakra az alsóbbrendű érzelmek – például bátorság, düh, agresszivitás és egyéb indulatok – központja.

7. A szívcsakra a felsőbbrendű érzelmek – például megbocsátás, együttérzés, szeretet – központja. 
A solar plexus csakra és a szívcsakra befolyásolja az érzelmi testet.

8. A torokcsakra a konkrét elme központja.

9. Az ajna csakra az absztrakt elme és az akarati funkció központja. 
A torokcsakra és az ajna csakra befolyásolja a mentális testet.

10. A homlokcsokra az alsóbbrendű intuíció vagy alsóbbrendű Buddha-/Krisztus-tudat központja.

11. A koronacsakra a felsőbbrendű intuíció vagy felsőbbrendű Buddha-/Krisztus-tudat központja. Ha spirituális védelmet szeretnénk biztosítani, a koronacsakrából kell kiindulnunk.

 

A gondolkodás és az érzés gondolatentitást és telepatikus sugárzó mezőt hoz létre.
A gondolkodás és az érzés olyan szorosan összefügg egymással, hogy az emberek csak nagyon ritkán gondolkodnak anélkül, hogy éreznének, és éreznek anélkül, hogy gondolkodnának. 

 

Mi történik a gondolkodás és érzés közben?

Az ősi tanítások, továbbá a látás képességével rendelkező Annie Besant és C. W. Leadbeater megfigyelései alapján ilyenkor két jelenség megy végbe:


1. Gondolatentitást hozunk létre. 

A gondolatentitás olyan élőlény, amelyet a gondolkodás révén hozunk létre. 
A mindennapi gondolatentitás általában nagyon gyenge, mert a legtöbb ember nem ismeri az erőteljes gondolatentitás létrehozásának tudományát és művészetét. 

A gondolatentitás élettartama többnyire igen rövid. Éterikus, asztrális vagy emocionális és mentális anyagokból épül fel, amelyek az étertestünkből, asztráltestünkből, illetve a mentális testünkből származnak. A gondolatentitást gondolatformának is nevezik, mert amikor valaki gondolkodik, egy energiaforma jön létre. 

A gondolatforma lehet jól körvonalazott vagy homályos. 
Minél élesebbek a körvonalai, annál markánsabb. Ha a gondolkodási folyamat zavaros, a gondolatforma elmosódó vagy homályos lesz.

A gondolatentitás az illető gondolataitól és érzelmeitől függően lehet pozitív vagy negatív. A düh például negatív gondolatentitást hoz létre, míg az együttérzés pozitívot.
Az egyszerűség kedvéért a továbbiakban a „gondolatentitást” és a „gondolatformát” a „gondolat” szóval helyettesítjük.


2. Telepatikus sugárzó mezőt hozunk létre. 

Mit jelent ez? A televíziós adótorony jeleket bocsát ki, jeleket sugároz. Ugyanúgy mi is, amikor valamire gondolunk, egy energiamezőt bocsátunk ki. 
A telepatikus sugárzó mező ugyancsak mentális, emocionális és éterikus anyagokból áll.

Ha például valaki dühös valakire, a düh energiamezőjét sugározza ki magából, amely azonban mindenkire kihat, aki a közelben van. 

Éppígy, ha egy olyan emberrel kerülünk kapcsolatba, aki vidám, mi is vidámak leszünk. Ennek az a magyarázata, hogy ő a vidámság energiamezőjét sugározza ki magából.

 

Hogyan különböztethető meg egymástól a gondolatentitás és a telepatikus sugárzó mező? A gondolatentitás a gondolataink és érzelmeink pontos tartalmát foglalja magában, míg a telepatikus sugárzó mező azok minőségét.

 


Negatív gondolatok

Miféle negatív gondolatoktól kell megvédenünk magunkat?

1. Meggyengítő gondolatok

Számos telepatikus támadás nem szándékosan történik. 
Volt például egy család, amelyben a szülők rendszeresen kritizálták a lányukat. Kinevették, és valahányszor hibázott valamiben, becsmérlő megjegyzéseket tettek rá. És bár alapvetően szerették, a sorozatos lekicsinylő gondolatok és szavak hatására a lány elveszítette az önbecsülését, önbizalmát, és elbizonytalanodott. A sorozatos becsmérlő megjegyzések és kritikák pszichésen súlyosan károsítják az áldozatot. 

Amikor a negatív gondolat bekerül az aurába és egy vagy több csakrába, az áldozatnak rossz képe alakul ki önmagáról, csökken az önbizalma, és nehezebben ér el sikereket a későbbiekben. A csakrákban elültetett negatív gondolatokat, negatív programoknak nevezik.  A negatív gondolat elültetése egy másik személy csakrájában általában nem szándékosan történik.  Ám akár szándékos, akár nem, a pszichés következmények attól még hátrányosak. 

Ezt a jelenséget bizonyára több olvasó is tapasztalta már, ha nem a szüleivel, akkor valaki mással. Többek között ezért is kell telepatikus önvédelmet tanulnunk.

 

2. Agresszív gondolatok

Az agresszív gondolatoktól is meg kell védenünk magunkat. 

Vegyünk egy példát. Vannak országok, ahol a házalás bevett szokás. És olykor a házaló ügynökök rendkívül agresszívak. Arra képezték ki őket, hogy nagy hatású, támadó, meggyőző gondolataikkal olyan dolgok megvásárlására ösztönözzenek bennünket, amelyekre valójában nincsen szükségünk. Ha ismerjük a telepatikus önvédelem módszereit, komoly pénzösszegeket takaríthatunk meg  magunknak.

 

3. Sznob gondolatok

Néha az emberek „sznob gondolatokat” sugároznak ki magukból.  Ebben az esetben nem a megjegyzéseik sértőek vagy lekicsinylőek, hanem a cselekedeteik árasztanak ostoba, műveletlen, értelmetlen, negatív gondolatokat vagy azt az érzetet, hogy megbízhatatlanok vagyunk.  A súlyos kisebbségi komplexusban szenvedő és csak mérsékelt sikereket elérő személyeknek olykor arra van szükségük, hogy porig alázzanak másokat.  Nemritkán az úgynevezett „elit rétegek” folyamodnak ehhez a magatartáshoz. Nagyon fontos, hogy az ilyen telepatikus támadás ellen is felvértezzük magunkat.

 

4. Rasszista gondolatok

A rasszista gondolat a telepatikus támadások legrosszabb fajtája, mert nemcsak egy emberre irányul, hanem egy egész fajra vagy országra. A rasszizmus rettenetes dolog. Ahol felüti a fejét, ott mindennaposak lesznek a szenvedések, a zaklatások és a társadalmi igazságtalanságok. A negatív rasszista gondolat verbálisan vagy mentálisan juttatható kifejezésre. 

A látók megfigyelték, hogy még azoknak az auráiban is, akik az úgynevezett „szalonrasszizmusnak” (árnyalt, burkolt formában megjelenő, rasszizmus) váltak áldozatául, a kisebbségi érzés, a gyűlölet, a reménytelenség gondolatai, valamint a minden alapot nélkülöző, burkolt vádak telepszenek meg.  Az áldozatokat sorozatos támadások érik nap, mint nap. Éppen ezért nagyon fontos, hogy aki ilyen veszélynek van kitéve, telepatikusan fel tudja vértezni magát, és képes legyen elhárítani és visszaküldeni a rasszista gondolatokat.

 

5. Behódoló gondolatok

Mit jelent a behódoló gondolat? 

Van olyan eset, amikor egy férfit oly mértékben rabul ejt egy nő, hogy többé nem a józan megfontolás vezérli tetteit. Az ilyen férfiak képesek feláldozni a családjukat és elveszíteni mindenüket egy olyan nő kényekedvéért, aki nem is a feleségük és nem a gyermekeik anyja. Ugyanez érvényes bizonyos nőkre is. Ez színtiszta őrültség. Az ilyen emberek nem hallgatnak a jó szóra. Prána pszichoterápiára van szükségük, és az érintettek között újra és újra meg kell szakítani a szexuális energia áramlását (el kell vágni az energiaszálat).

 

6. Fékevesztett gondolatok

Amikor veszekedés vagy bántó szóváltás történik, az érintettek olykor nagy hatású, felindultságból eredő gondolatokat bocsátanak ki. Ezek a fékevesztett gondolatok néha fizikai betegségekben nyilvánulnak meg. A telepatikus önvédelem segítségével megvédhetjük magunkat ezektől az ártalmas behatásoktól is, és megőrizhetjük nyugalmunkat.

 


Telepatikus sugárzó mezők

 


A negatív gondolatentitásoktól származó támadások mellett fertőzésveszélyt jelenthetnek számunkra a szennyezett vagy egészségtelen mentális, emocionális és telepatikus sugárzó mezők is. Ha ez megtörténik, telepatikus fertőzésről beszélünk.

Melyek ezek a helyek, amelyekben tanácsos megvédenünk magunkat?


1. Vannak olyan munkahelyek, ahol a munkát rendkívül nagy stressz kíséri.

A stresszes energia teljesen betölti a hivatali teret. Nagy a feszültség, a szorongás és a pszichológiai nyomás. Aki érzékeny, arra könnyen kihat a munkatársak által, felé sugárzott stresszes energia. A telepatikus önvédelem ebben az esetben is igen hasznosnak bizonyul.

 

2. Ismernünk kell továbbá azokat a telepatikus energiamezőket, amelyeket a különböző városok vagy országok árasztanak magukból. 

Vannak nagyvárosok, ahol az emberek mindig rohannak, nem állnak meg egy percre sem, és rendkívül agresszívak. Energiamezőiket alapvetően az agresszivitás és a sietve végzett tevékenységek határozzák meg. Ha egy ilyen nagyvárosban járunk, a város energiamezője akár már néhány óra vagy nap elteltével érezteti rajtunk a hatását. Olyan ez, mintha egy fehér ruhadarabot piros festékbe mártanánk.  Ugyanígy, amikor egy stresszes nagyvárosban meg akarjuk őrizni a nyugalmunkat, telepatikusan meg kell védenünk magunkat.


3. Rokonaink megválasztására nem sok lehetőségünk van. 
Néha úgy alakulnak a körülmények, hogy olyan emberekkel kell érintkeznünk, akik rossz hatással vannak ránk. Egyikük-másikuk kimondottan pesszimista vagy depressziós. S bár nem mondhatjuk, hogy velünk ellenségesek volnának, pesszimista, depressziós energiájuk folyamatos kisugárzása átragad ránk, megfertőz bennünket.  Gondolataik tudatos elutasítása azonban nem elegendő: meg kell tanulnunk felvértezni magunkat a negatív energiamezőik ellen, mert azok gyengítő hatással vannak ránk.

 

Néha a szülők – szándékaik ellenére is – ártanak gyermekeiknek.  A férj és a feleség közötti állandó perpatvar károsan hat a gyermekek pszichéjére. Még ha zárt térben, külön szobában zajlik is a veszekedés, ahonnan nem hallatszik ki a heves szóváltás, a fékevesztett, dühös energiamező káros hatást gyakorol a gyermekekre. 
Ezért a gyermekek jó közérzetének megóvása érdekében a szülőknek meg kell tanulniuk harmonikusan együtt élni, és minél kevesebbet veszekedni egymással.

Másfelől a szülök aggódnak gyermekeik jövője és jóléte miatt. Bizonyos esetekben szükség van arra, hogy kamaszkori! gyermekeinket telepatikusan megóvjuk az olyan korabeli társaiktól, akik rossz hatással vannak rájuk, továbbá hogy telepatikus védelmet biztosítsunk számukra az iskolában tapasztalható érzelmi és mentális nyomással szemben.

 

 

Telepatikus szennyeződés és fertőzés


Bizonyos helyeket – például a bárokat, kaszinókat, szórakozóhelyeket és más hasonló létesítményeket, mint a bevásárlóközpontok és plázák is! – általában olyan emberek látogatják, akik önkéntelenül is szennyezett telepatikus energiát közvetítenek. Ezeket a helyeket, a látók által igazoltan, egy szürke felhő borítja be és veszi körül, vagyis telepatikusan szennyezettek. Amikor huzamos időn keresztültartózkodunk egy ilyen helyen, telepatikus fertőzés áldozatául eshetünk.

Előfordul, hogy ilyen helyekre megyünk,és ha valaki érzékeny, kis idő elteltével kellemetlenül fogja érezni magát. Ilyen esetekben is a telepatikus védőpajzzsal megvédheti magát a telepatikus szennyeződéstől és fertőzéstől.

 

 

A vonzás és taszítás elve


A vonzás és taszítás elve kimondja: a hasonló tulajdonságok vonzzák egymást, míg a különböző tulajdonságok taszítják.

A hasonló természetű emberek általában vonzódnak egymáshoz.  Ahogy a mondás is tartja: „Mondd meg, ki a barátod, megmondom, ki vagy.”  Azok az emberek, akik ugyanazokat a dolgokat szeretik, vonzódnak egymáshoz. 

 

Vagy, amikor valaki dühös gondolatot bocsát felénk valaki, és mi hasonló dühvel válaszolunk, a dühös energia megfertőzhet bennünket. Ha azonban nyugodtak maradunk, és együtt érzünk az illetővel, a dühös energia nem tud halni ránk, mert „az ellentétek taszítják egymást”.

A nyugalom megőrzése és az együttérzés azonban nem mindig elég, lehetséges ugyanis, hogy a mindennapos frusztrációk és a stressz következtében valahol már dühös és ideges energiák halmozódtak fel a csakráinkban, s ezért mégis fogékonyak leszünk a telepatikus behatásra.

 

Elementálok


A fizikai világot különböző lények – emberek, növények, állatok és egyebek – népesítik be. A belső világban ugyancsak sokféle különböző lény van, ám ezek láthatatlanok azok számára, akik nem rendelkeznek a látás vagy tisztánlátás (clairvoyance) képességével.


Míg a fizikai világban a kórokozók képviselik az alsóbbrendű élőlényeket, addig a belső világban az úgynevezett elementálok az alsóbbrendű energialények. 
Egyes elementálok úgynevezett energiaparaziták, és károsak az emberre.  Amikor valaki dühös, magához vonzza az erőszakos negatív elementálokat. 
Ritkán még az is előfordulhat, hogy fekete mágusok vesznek igénybe negatív elementálokat, hogy ártsanak másoknak.

 


A telepatikus támadások típusai és forrásai

 

1. Közönséges telepatikus támadás

A telepatikus támadások e típusa olyan emberektől származik, akikkel bármikor találkozhatunk az utcán. A támadás általában nem szándékos és nem rosszindulatú. 
Lehet, hogy az illetőnek nehéz napja volt vagy komoly stressz hatás érte, és erre dühkitöréssel reagál. Ám már ez is egyfajta telepatikus támadás – noha annak enyhébbik válfaja.


2. Negatív program

A telepatikus támadások egy másik formáját „negatív programnak” nevezzük, amelyet egy másik személy ültetett belénk, és ezzel negatív magatartásmintát alakított ki bennünk. 
Ez történhetett szándékosan vagy önkéntelenül. 

Találkoztak már olyan emberekkel, akiknek felsőbbrendűségi komplexusuk volt? Ők azok, akik túl nagy véleménnyel vannak magukról. Rendszerint az a magatartásminta jellemzi őket, hogy lenézik az embereket. Szavaik, gesztusaik, de még a tekintetük is azt sugallja, hogy alacsonyabb rendűek vagyunk náluk, és valami nincs rendben velünk. 

Ha tudatosan vagy öntudatlanul a magunkévá tesszük a kibocsátott negatív gondolataikat, negatív magatartásminta alakul ki bennünk. Ennek hatására nem tudunk teljes hatékonysággal működni többé, képességeink a pszichológiai gátlások következtében nem bontakoznak ki, és a meglevő készségeink kisebb-nagyobb mértékben legátolódnak.

 

A negatív programok egy másik példája az, amikor valaki rasszista magatartást tanúsít. Viselkedésével azt érezteti, hogy egy alsóbbrendű fajhoz tartozunk, vagy csupán másodrendű állampolgárok vagyunk. Mit tegyünk ilyenkor? Egyszerűen utasítsuk el a felénk sugárzott rasszista gondolatot.

A családtagok között önkéntelenül kibocsátott negatív program hatására valaki könnyen a család fekete bárányává válhat. Ezért részben a család a felelős, mert negatív gondolataival bizonyos magatartásmintákra programozta az illetőt. Ha valakinek sikerül kiemelnie az illetőt a családjából (vagy negatív környezetéből), hatalmas pozitív változáson mehet keresztül.


3. Átok

Az átok a telepatikus támadás szándékos formája. Átlagember és képzett mágus egyaránt megátkozhat valakit.


4. Bábuk vagy képek használata

Bábuk vagy képek segítségével többnyire fekete mágusok intézhetnek valaki ellen telepatikus támadást. A mágus a bábura összpontosítja a figyelmét, és a művelethez igénybe veszi a megtámadni kívánt személy egy ruhadarabját.

Ennek az áll a hátterében, hogy a ruhadarab összefügg az étertesttel. 
És mivel, ami az étertestet befolyásolja, az befolyásolja a fizikai testet is, a fekete mágus az illető ruhadarabjával képes kárt okozni annak fizikai testén. A művelethez tartozik a tűk használata is, amikor a mágus a bábu bizonyos részeit tűvel szurkálja meg.


5. Mentális dominancia

A telepatikus támadás egy másik formája a mentális dominancia. 
Átlagember és fekete mágus egyaránt alkalmazhatja, amikor szándékosan uralkodik valakin nagy hatású gondolatokkal. A mentális dominancia néha anyagi vagy szexuális célok elérésére irányul.


6. Telepatikus támadások fekete mágusoktól vagy varázslóktól

A telepatikus támadások egy másik forrása a fekete mágus vagy varázsló. A Fülöp-szigetek, Afrika, Dél-Amerika és más országok bizonyos részein még ma is találhatók fekete mágusok. A közönséges fekete mágus képes arra, hogy egy rossz cselekedet büntetéseként megbetegítsen valakit vagy fájdalmat okozzon neki. 
Egy nagy tudású, komoly képességekkel rendelkező fekete mágus sokkal veszélyesebb – szerencsére azonban nem valószínű, hogy találkozunk ilyen mágussal, mert ők hétköznapi halandókkal és jelentéktelen ügyekkel nem foglalkoznak.

 

 

A karma törvénye


Ki mint vet, úgy aratEz a velős kijelentés nem más, mint a karma törvénye. 
Ha elvetünk egy rizsmagot, bőséges rizstermést arathatunk le. Ha szándékosan jót teszünk, azt többszörösen vissza fogjuk kapni. És ugyanígy, amikor szándékosan valami rosszat teszünk, többszörösen meg fogunk bűnhődni érte. Figyelembe véve a karma törvényének következményeit, a telepatikus önvédelem tudományának alapelveit és technikáit csak jó szándékkal, nemes célból szabad alkalmaznunk.

 

 

Súlyos karmikus következmények


Milyen karmikus következményei vannak a hatalommal és az erővel való visszaélésnek? 

Ha meg akarjuk érteni, mit fogunk aratni, előbb azt kell megismernünk, mi az, amit vetettünk.
Mi történhet akkor, ha egy fekete mágus telepatikus támadást intéz valaki ellen? 
Az áldozat lelki kínokat él át, érzelmileg labilis lesz, amelynek mértékét a telepatikus támadás súlyossága szabja meg. Fizikai károkozás esetén például megbetegedhet, sőt akár meg is halhat. S ha megbetegszik, vajon tud-e dolgozni? Természetesen nem. Mivel nem tud dolgozni, anyagilag nehéz helyzetbe kerül. S vajon az anyagi nehézségek kihatnak-e a család lelki életére, és érzelmi problémák származnak-e belőle? Természetesen igen.

 

  • A fekete mágia karmikus hatásai a balsors, a megromlott egészség, a betegség, a szegénység és az elmebetegség. A másokra irányuló telepatikus dominanciának és a mentális leigázásnak súlyos karmikus következményei vannak!!  Találkoztak már bolondokkal? A bolondok között vannak olyanok, akiket negatív elementálok szálltak meg és kínoznak telepatikusan.  A belső világ tudományával való visszaélés őrületben és – a szó szoros értelmében vett, elementálok általi – megszállottságban nyilvánul meg. A mentális leigázás szenilitást és idiotizmust eredményezhet.

 

  • A hatalommal való visszaélés másik következménye a súlyos fizikai betegség. Bizonyos esetekben akár tartós bénulás is kialakulhat.

 

  • A karmikus következmények anyagi veszteségekként is jelentkezhetnek.  Ezek mértekét az elvetett mag fajtája szabja meg. Az átmeneti anyagi nehézségektől a több éven át tartó csődig különböző fokozatok lehetségesek. Az ártó szándékkal végzett hatalommal való visszaélés karmikus hatásának mértékét az határozza meg, kire irányul a negatív energia. Minél magasabb spirituális szinten áll az áldozat, annál súlyosabbak a karmikus következmények.

 

  • Vannak esetek, amikor valaki szándékán kívül, dühében bocsát ki negatív energiát mások felé. Vagy érzelmi kitörése van, de később belátja hibáját, bocsánatot kér, és megáldja vétlen áldozatát. Ha ezt teszi, a karmikus következmények minimálisak.

 

  • Halmozottan hátrányos karmikus visszahatással akkor kell számolni, ha a hatalommal való visszaélés szándékos és sorozatos. Ilyenkor valóban mélyreható következmények várhatók. 

 

Éppen ezért az ezoterikus tanításokat nem szabad alantas célokra használni!

Sokkal bölcsebben cselekszik az, aki szeretetben él, nem okoz kárt másoknak, és a tanításokat mindenki javára, nemes célokra alkalmazza!

 

 

A negatív karma közömbösítése


Közömbösíthetők-e egy rossz cselekedet következményei? 

Ha valaki szándékán kívül, rosszindulat nélkül hajt végre valamilyen negatív cselekedetet, akkor igen. 

Hogyan? 

A megbocsátás és az irgalmasság törvényének alkalmazásával.

  • Ha megbocsátunk valakinek, aki rosszat tett velünk, ez lehetőséget teremt számunkra, hogy lerójuk karmikus tartozásunkat. 

Ha megbocsátunk másoknak, mások is megbocsátanak nekünk. 
Kérhetjük Istent, hogy bocsásson meg nekünk. 

 

  • A negatív karma az irgalmasság törvényének alkalmazásával is közömbösíthető. 

Ha kapni akarunk, előbb adni kell!!! 

Ha irgalmas, könyörületes magatartást tanúsítunk másokkal, irgalmasságra és könyörületességre tarthatunk igényt mi is. 
Az irgalmasság és a jóság további megnyilatkozásai, a nemes célú adományozás, a segítőkészség és a bosszúállás kerülése.

 


Folytatásban: Az aura lezárása, megerősítése és a lezárás technikája